giriraj pyaro lage mane

જગમાં તીરથ દો બડા, શત્રુંજય ગિરનાર,

એક ગઢ ઋષભ સમોસર્યા, એક ગઢ નેમકુમાર..

ગિરિરાજ પ્યારો લાગે મને.. ગિરનાર ન્યારો લાગે મને… (2)

શત્રુંજય કી પાવન મિટ્ટી સિર પર હમ લગાયેંગે,

ગિરનાર કે પરમાણુઓ સે જીવન ધન્ય બનાયેંગે,

ગિરિરાજ પ્યારો લાગે મને.. ગિરનાર ન્યારો લાગે મને…

ગિરિરાજ… ગિરિરાજ… ગિરનાર…. ગિરનાર….

શત્રુંજય ઓર ગિરનાર તો જિનશાસન કી શાન હૈ,

જિનશાસન કે ગૌરવ ખાતિર તન મન ધન કુરબાન હૈ,

ગિરિરાજ… ગિરિરાજ… ગિરનાર…. ગિરનાર….

શત્રુંજય ઔર ગિરનાર કી ગૌરવ ગાથા ગાએંગે,

ઇસ પાવન તીર્થ કો પાકર હમ ભી સિદ્ધશીલા કો પાયેંગે,

ગિરિરાજ પ્યારો લાગે મને.. ગિરનાર ન્યારો લાગે મને…

પૂર્વ નવ્વાણું બાર પધારે આદિનાથ જો ભૂમિ પર,

દીક્ષા કેવલ નિર્વાણ પાયે નેમિનાથ જો ભૂમિ પર,

ગિરિરાજ… ગિરિરાજ… ગિરનાર…. ગિરનાર….

ઇસ પવિત્ર ભૂમિ કી સેવા સે જીવન સફલ બનાયેંગે,

જિનશાસન કો પાકર ઉસકા કર્જ ભી હમ ચુકાયેંગે,

ગિરિરાજ પ્યારો લાગે મને.. ગિરનાર ન્યારો લાગે મને…

ગિરિરાજ… ગિરનાર

By admin

Leave a Reply