Mahavir Swami PanchKalyanak Stavan

।। દુહા ।।

શાસનનાયક શિવકરણ, વંદું વીરજિણંદ ;

પંચકલ્યાણક જેહના, ગાશું ધરી આણંદ … 1

સુણતાં થુણતાં પ્રભુતણાં, ગુણ ગિરુઆ એક તાર ;

ઋદ્ધિ – વૃદ્ધિ – સુખ સંપદા, સફલ હુવે અવતાર….2

।। ઢાળ – 1 ।।

સાંભળજો સસનેહિ સયણાં, પ્રભુજીના ચરિત્ર ઉલ્લાસે રે ;

જે સાંભળશે પ્રભુ ગુણ તેહનાં, સમકિત નિર્મળ થાશે રે.. સાંભળજો…1

જંબુદ્વીપે દક્ષિણભરતે, વર માહણકુંડ ગામે રે,

ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ તસ નારી, દેવાનંદા નામે રે.. સાંભળજો….2

અષાઢ સુદિ છટ્ઠે પ્રભુજી, પુષ્પોત્તરથી ચવીયા રે ;

ઉત્તરા ફાલ્ગુની યોગે આવી, તસ કૂખે અવતરીયા રે… સાંભળજો …3

તિણ રયણી સા દેવાનંદા, સુપન ગજાદિક નિરખે રે ;

પ્રભાતે સુણી કંત ઋષભદત્ત, હૈડામાંહી હરખે રે.. સાંભળજો…4

ભાખે ભોગ અર્થ સુખ હોસ્યે, હોસ્યે પુત્ર સુજાણ રે ;

તે નિસુણી સા દેવાનંદા, કીધું વચન પ્રમાણ રે… સાંભળજો…5

ભોગ ભલા ભોગવતાં વિચરે, એહવે અચરિજ હોવે રે ;

શતક્રતુ જીવ સુરેસર હરખ્યો, અવધિ પ્રભુને જોવે રે… સાંભળજો…6

કરી વંદનને ઇન્દ્ર સન્મુખ, સાત આઠ પગ આવે રે ;

શક્રસ્તવ વિઘિસહિત ભણીને, સિંહાસન સોહાવે રે…. સાંભળજો… 7

સંશય પડીયો એમ વિમાસે, જિન – ચક્રી – હરિ રામ રે ;

તુચ્છ દરિદ્ર માહણકુલ નાવે, ઉગ્ર ભોગ વિણ ધામ રે.. સાંભળજો… 8

અંતિમ જિન માહણકુલ આવ્યા, એહ અચ્છેરું કહીએ રે ;

ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી અનંતી, જાતાં એહવું લહીએ રે.. સાંભળજો…9

ઇણ અવસર્પિણી દશ અચ્છેરાં, થયાં તે કહીએ તેહ રે ;

ગર્ભ હરણ ગોશાલા ઉપસર્ગ, નિષ્ફળ દેશના જેહ રે… સાંભળજો…10

મૂલવિમાને રવિ- શશી આવ્યા, ચમરાનો ઉત્પાત રે ;

એ શ્રીવીરજિણેસર વારે, ઉપના પંચ વિખ્યાત રે.. સાંભળજો…11

સ્ત્રીતીર્થ મલ્લિજિન વારે, શીતલને હરિવંશ રે ;

ઋષભને અટ્ઠોત્તરસો સીધાં, સુવિધિ અસંજતિ શંસ રે… સાંભળજો…12

શંખશબ્દ મીલીયાં હરિ હરિસ્યું, નેમિસરને વારે રે ;

તિમ પ્રભુ નીય કુલે અવતરીયા, સુરપતિ એમ વિચારે રે… સાંભળજો…13

।। ઢાળ – 2 ।।

ભવ સત્તાવીશ સ્થૂલમાંહી ત્રીજે ભવે,

મરિચિ કીયો કુલ મદ ભરત યદા સ્તવે ;

નીચગોત્ર કરમ બાંધ્યું તિહાં તે થકી,

અવતરીયા માહણકુલ અંતિમ જિનપતિ… 1

અતિ અથટતું એહ થયું થાશે નહીં,

જે પ્રસવે જિન- ચક્રી નીચકુલે નહીં ;

ઇહાં મારો આચાર ધરું ઉત્તમકુલે,

હરિણગમેષી દેવ તેડાવે એટલે….2

કહે માહણકુંડ નયરે – જઇ ઉચિત કરો,

દેવાનંદા કૂખેથી પ્રભુને સંહરો,

નયર ક્ષત્રિયકુંડ રાયસિદ્ધારથ ગેહિની,

ત્રિશલા નામે ધરો પ્રભુ કુખે તેહની…..3

ત્રિશલાગર્ભ લઇને ધરો માહણી ઉરે,

બ્યાસીરાત વસિને કહ્યું તિમ સુર કરે ;

માહણી દેખે સુપન જાણે ત્રિશલા હર્યા,

ત્રિશલા સુપન લહે તવ ચૌદ અલંકર્યા….4

હાથી – વૃષભ – સિંહ – લક્ષ્મી – માલા સુંદરું,

શશિ – રવિ – ધ્વજ – કુંભ પદ્મસરોવર -સાગરું ;

દેવ – વિમાન – રયણપુંજ – અગ્નિ – વિમલ હવે,

દેખે ત્રિશલા એહ કે પિયુને વિનવે….5

હરખ્યો રાય સુપન પાઠક તેડાવીયા,

રાજભોગ સુત ફલ સુણી તેહ વધાવીયા ;

ત્રિશલારાણી વિધિસ્યું ગર્ભ સુખે વહે,

માયતણે હિત હેતકે પ્રભુ નિશ્ચલ રહે….6

માય ધરે દુઃખ જોર વિલાપ ઘણું કરે,

કેહ મેં કીધાં પાપ અઘોર ભવાંતરે ;

ગર્ભ હર્યો મુજ કોણે હવે કેમ પામીએ ?

દુઃખનું કારણ જાણી વિચાર્યું સ્વામીએ….7

અહો અહો મોહ વિટંબણ જાલિમ જગતમેં,

અણદીઠે દુઃખ એવડો ઉપાયો પલકમેં,

તામ અભિગ્રહધારે પ્રભુ તે કહું,

માત – પિતા જીવતાં સંયમ નવિ ગ્રહું….8

કરુણા આણી અંગ હલાવ્યું જિનપતિ,

બોલી ત્રિશલા માત હૈયે ઘણું હસતી ;

અહો મુજ જાગ્યાં ભાગ્ય ગર્ભ મુજ સળવળ્યો,

સેવ્યો શ્રીજિનધર્મ કે સુરતરું જિમ ફલ્યો….9

સખીયો કહે શિખામણ સ્વામિની સાંભલો,

હળવે હળવે બોલો હસો રંગે ચલો ;

ઇમ આનંદે વિચરતાં દોહલા પૂરતે,

નવ મહિના ને સાડાસાત દિવસ થતે….10

ચૈત્ર તણી સુદ તેરસ નક્ષત્ર ઉત્તરા (ફા.),

જોગે જન્મ્યા વીર કે તવ વિકસી ધરા ;

ત્રિભુવન થયો ઉદ્યોત કે રંગ વધામણાં,

સોના- રુપાની વૃષ્ટિ કરે ઘેર સુર ઘણાં…11

આવી છપ્પનકુમારી કે ઓચ્છવ પ્રભુતણે,

ચલ્યું રે સિંહાસન ઇન્દ્ર કે ઘંટા રણઝણે ;

મળી સુરની કોડ કે સુરપતિ આવીયો,

પંચરુપ કરી પ્રભુને સુરગિરિ લાવીયો…12

એક ક્રોડ સાઠ લાખ કલશ જલશું ભર્યાં,

કિમ સહેસ્યે લઘુવીર કે ઇન્દ્ર સંશય ધર્યાં ;

પ્રભુ અંગુઠે મેરુ ચાંપ્યો અતિ ગડગડે,

ગડગડે પૃથ્વી લોક જગતના લડથડે….13

અનંત બળી પ્રભુ જાણી ઇન્દ્રે ખમાવીઓ,

ચાર વૃષભનાં રુપ કરી જલ નામીઓ ;

પૂજી અરચી પ્રભુને માય પાસે ધરે,

ધરી અંગૂઠે અમૃત ગયા નંદીશ્વરે….14

।। ઢાળ – 3 ।। (રાગ – હમચડીની તેશી)

કરી મહોચ્છવ સિદ્વારથભૂપ, નામ કરે વર્ધમાન,

દિનદિન વાધે પ્રભુ સુરતરુ, જિમ રુપકલા અસમાન રે.. હમચડી…1

એક દિન પ્રભુજી રમવા કારણ, પુર બાહિર જબ જાવે ;

ઇન્દ્ર મુખે પ્રશંસા સુણી તિહાં, મિથ્યાત્વીસુર આવે રે… હમચડી…2

અહિરુપે વિંટાણો તરુસ્યું, પ્રભુ નાખ્યો ઉછાલી ;

સાત તાડનું રુપ કર્યું તવ, મુઠે નાખ્યો વાલી રે… હમચડી….3

પાયે લાગીને તે સુર ખામે, નામ ધરે મહાવીર ;

જેવો ઇન્દ્રે વખાણ્યો સ્વામી, તેવો સાહસ ધીર રે…. હમચડી….4

માતા-પિતા નિશાળે મૂકે, આઠ વરસના જાણી ;

ઇન્દ્રતણાં તિહાં સંશય ટાળ્યા, નવ વ્યાકરણ વખાણી રે…. હમચડી….5

અનુક્રમે યૌવન પામ્યા પ્રભુજી, વર્યા યશોદારાણી ;

અઠ્ઠાવીશ વરસે પ્રભુનાં માત – પિતા નિર્વાણી રે…. હમચડી….6

દોયવરસ ભાઇને આગ્રહ, પ્રભુ ગૃહવાસે વસીયા ;

ધર્મપંથ દેખાડો ઇમ કહે, લોકાંતિક ઉલ્લસીયા રે… હમચડી….7

એક ક્રોડ આઠ લાખ સૌનૈયા, દિન દિન પ્રભુજી આપે ;

ઇમ સંવચ્છરી દાન દઇને જગનાં દારિદ્ર કાપે રે… હમચડી….8

છાંડયા રાજ અંતેઉર પ્રભુજી, ભાઇએ અનુમતિ દીધી ;

મૃગશિરવાદિ દશમી ઉત્તરાયે, વીરે દીક્ષા લીધી રે….હમચડી….9

ચઉનાણી તિણદિનથી પ્રભુજી, વરસ દિવસ ઝાઝે રે ;

ચીવરઅર્ધ બ્રાહ્મણને આપ્યું, ખંડ ખંડ બે ફેરે રે… હમચડી….10

ઘોર પરિષહ સાડાબારે, વરસે જે જે સહીયા ;

ઘોર અભિગ્રહ જે જે ધરિયા, તે નવિ જાયે કહીયા રે…. હમચડી…11

શૂલપાણિ ને સંગમદેવે, ચંડકોશી ગોશાલે ;

દીધું દુઃખ ને પાયસ રાંધી, પગ ઉપર ગોવાલે રે… હમચડી…12

કાને ગોપે ખીલા માર્યા, કાઢતાં મૂકી રાટી;

જે સાંભળતાં ત્રિભુવન કંપ્યાં, પર્વત શીલા ફાટી રે.. હમચડી…13

તે તે દુષ્ટ સહુ ઉદ્ધરિયા, પ્રભુજી પર ઉપગારી ;

અડદતણા બાકુલા લઇને, ચંદનબાલા તારી રે…. હમચડી… 14

દોય છ માસી નવ ચઉમાસી, અઢી માસી ત્રણ માસી ;

દોઢ માસી બે બે કીધાં, છ કીધાં બે માસી રે… હમચડી….15

બાર માસ ને પખ બ્હોંતેર, છટ્ઠ બસેં ઓગણત્તીસ વખાણું ;

બાર અઠ્ઠમ ભદ્રાદિ પ્રતિમા, દિન દોય ચાર દશ જાણું રે.. હમચડી….16

ઇમ તપ કીધાં બારે વરસે, વિણ પાણી ઉલ્લાસે ;

તેમાં પારણાં પ્રભુજીએ કીધાં, ત્રણસેં ઓગણપચાસ રે…. હમચડી… 17

કર્મ ખપાવી વૈશાખમાસે, સુદ દશમી શુભ જાણ ;

ઉત્તરાયોગ શાલિવૃક્ષ તળે, પામ્યા કેવલનાણ રે… હમચડી…18

ઇન્દ્રભૂતિ આદિ પ્રતિબોધ્યા, ગણધરપદવી દીધી ;

સાધુ – સાધ્વી – શ્રાવક – શ્રાવિકા, સંઘ સ્થાપના કીધી રે.. હમચડી…19

ચઉદ સહસ અણગાર સાધવી, સહસ છત્રીસ કહીજે ;

એક લાખને સહસ ગુણસટ્ઠિ, શ્રાવક શુદ્ધ કહીજે રે… હમચડી….20

તીનલાખ અઢાર સહસ વલી, શ્રાવિકા સંખ્યા જાણી ;

ત્રણસેં ચૌદ પૂરવધારી, તેરસેં ઓહિનાણી રે… હમચડી….21

સાતસયાં તે કેવલનાણી, લબ્ધિધારી પણ તેટલા ;

વિપુલ મતિયા પાંચસે કહીયાં, ચારસેં વાદી જીત્યા રે… હમચડી….22

સાતસેં અંતેવાસી સિધ્યા, સાધવી ચૌદસેં સાર ;

દિનદિન તેજ સવાયે દીપે, એ પ્રભુજીનો પરિવાર રે… હમચડી….23

ત્રીસ વરસ ઘરવાસે વસીયા, બાર વરસ છદ્મસ્થે ;

ત્રીસ વરસ કેવલ બેંતાલીશ, વરસ શ્રમણાવસ્થે રે.. હમચડી….24

વરસ બ્હોંતેર કેરું આયુ, વીરજિણંદનું જાણો ;

દીવાલી દિન સ્વાતિ નક્ષત્રે, પ્રભુજીનું નિર્વાણ રે… હમચડી…25

પંચકલ્યાણક એમ વખાણ્યા, પ્રભુજીના ઉલ્લાસે ;

સંઘતણે આગ્રહ હરખ ભરીને, સુરત રહી ચોમાસું રે…. હમચડી….26

।। કળશ ।।

ઇમ ચરમ જિનવર, સયલ સુખકર, થુણ્યો અતિ ઉલટ ધરી,

અષાઢ ઉજ્જવલ પંચમી દિન, સંવત શત ત્રિહોત્તરે ;

ભાદરવા સુદ પડવા તણે દિન, રવિવારે ઉલટ ભરે ;

(વિમલ વિજય ઉવજ્ઝાય પંકજ, ભ્રમર સમ શુભ શિષ્ય એ )

રામવિજય જિનવર નામે, લહે અધિક જગીશ એ…

By admin

Leave a Reply