Santikaram Stotra

સંતિકરં સંતિજિણં, જગસરણં જય – સિરીઇ દાયારં,

સમરામિ ભત્તપાલગ, નિવ્વણી – ગરુડ કય સેવં…. (1)

ૐ સનમો વિપ્પોસહિ – પત્તાણં સંતિ – સામિ – પાયાણં,

ઝૌ હ્રીં સ્વાહા – મંત્તેણં સવ્વાસિવ દુરિઅ – હરણાણં. ….(2)

ૐ સંતિ – નમુક્કારો, ખેલો સહિ – માઇ – લદ્ધિ – પત્તાણં,

સૌ હ્રીં નમો સવ્વો સહિ – પત્તાણં ચ દેહિ સિરિં …. (3)

વાણી તિહુઅણ – સામિણી સિરિદેવી જક્ખરાય ગણિપિડગા,

ગહ – દિસિપાલ – સુરિંદા સયા વિ રક્ખંતુ જિણ – ભત્તે … (4)

રક્ખંતુ મમ રોહિણી પન્નતી વજ્જ સિંખલા ય સયા,

વજ્જંકુસી ચક્કેસરી, નરદત્તા કાલી – મહાકાલી ….. (5)

ગોરી તહ ગંધારી, મહજાલા માનવી અ વઇરુટ્ટા,

અચ્છુત્તા માણસિઆ, મહા માણસિઆ ઉ દેવીઓ… (6)

જક્ખા ગોમુહ – મહજક્ખ, તિમુહ – જક્ખેસ તુંબરુ કુસુમો,

માયંગ વિજય અજિયા બંભો મણુઓ સુરકુમારો ….. (7)

છમ્મુહ પયાલ કિન્નર ગરુલો ગંધવ્ય તહ ય જક્ખિંદો,

કૂબર વરુણો ભિઉડી, ગોમેહો પાસ – માયંગા …. (8)

દેવીઓ ચક્કેસરી, અજિઆ દુરિઆરિ કાલી મહાકાલી,

અચ્ચુઅ સંતા જાલા, સુતારયા – સોઅ સિરિવચ્છા… (9)

ચંડા વિજયંકુસી, પન્નઇતિ નિવ્વાણી અચ્ચુઆ ધરણી,

વઇરુટ્ટ ચ્છુત – ગંધારી, અંબ પઉમાવઇ સિદ્ધા…. (10)

ઇઅ તિત્થ રક્ખણ – રયા અન્નેવિ સુરાસુરી ય ચઉહા વિ,

વંતર – જોઇણી – પમુહા, કુણંતુ રક્ખં સયા અમ્હં…. (11)

એવં સુદિટ્ઠિ – સુરગણ – સહિઓ સંઘસ્સ સંતિ જિણચંદો,

મજ્ઝ વિ કરેઉ રક્ખં મુણિસુંદર સૂરિ થુઅ મહિમા…. (12)

ઇઅ સંતિનાહ – સમ્મ દિટ્ઠિ – રક્ખં સરઇ તિકાલં જો,

સવ્વોવદ્દવ – રહિઓ, સ લહઇ સુહ સંપયં પરમં…. (13)

તપગચ્છ ગયણ દિણવર – જુગવર – સિરિ – સોમસુંદર – ગુરુણં,

સુપસાય – લઇ – ગણહર – વિજ્જા – સિદ્દી ભણઇ સીસો…. (14)

By admin

Leave a Reply