tota tota tu kyun rota

તોતા તોતા તું ક્યું રોતા, હો તોતા તોતા તું ક્યું રોતા…

જો સમકિત હોતા તો ક્યું રોતા, જો સમકિત હોતા તો ક્યું રોતા..

હો તોતા તોતા તું ક્યું રોતા…

જબ મૈં ભી તુમરે જૈસા થા, જિનમંદિર ના જાતા થા,

પાઠશાલા ના જાતા થા, રોજ ગાલિયાં દેતા થા…(2)

ઇસી સે બન ગયા મૈં તો તોતા (2)

રોતા રોતા ઇસી સે રોતા,

જો સમકિત હોતા તો ક્યું રોતા..

જબ મૈ ભી તુમરે જૈસા થા, મુનિ કી નિંદા કરતા થા,

પૂજા દાન ના કરતા થા, પાંચ પાપ મેં કરતા થા (2)

ઇસી સે બન ગયા મૈં તો તોતા (2)

રોતા રોતા ઇસી સે રોતા, જો સમકિત હોતા તો ક્યું રોતા..

જબ મૈ ભી તુમરે જૈસા થા, રાત્રિભોજન કરતા થા,

આલુ, પ્યાઝ ભી ખાતા થા, ટી.વી. દેખા કરતા થા.. (2)

ઇસી સે બન ગયા મૈં તો તોતા (2)

રોતા રોતા ઇસી સે રોતા, જો સમકિત હોતા તો ક્યું રોતા..

જબ મૈ ભી તુમરે જૈસા થા, જૂઠી માયા કરતા થા,

દયા કભી ના કરતા થા, સબકો ચિઢાયા કરતા થા.. (2)

ઇસી સે બન ગયા મૈં તો તોતા (2)

રોતા રોતા ઇસી સે રોતા, જો સમકિત હોતા તો ક્યું રોતા..

તોતા તોતા અબ ક્યા હોગા,

હો તોતા તોતા અબ ક્યા હોગા

નમોકાર મેં જપૂંગા, જૈન બચ્ચા બનૂંગા,

જિનદર્શન ઔર પૂજન કરકે મેં ભી ભગવન્ બનુંગા.. (2)

રોના ધોના ફિર નહિ હોગા (2)

હો તોતા તોતા અબ ના રોતા,

જબ સમકિત હોતા તો ફિર ના રોતા

હો તોતા તોતા અબ ના રોતા… (2)

હો તોતા તોતા અબ ના રોતા.. (2)

By admin

Leave a Reply